Сватбени традиции по света

 

Сватбени ритуали се извършват по целия свят, независимо от религията и националната принадлежност. Дори и в рамките на една държава, съществуват разлики в сватбените обреди. Някои от сватбените традиции са доста необичайни, други  са се съхранили през вековете, но независимо от промените в ежедневния ни бит, се спазват и до днес. 

 

В Шотландия съществуват много интересни и древни обичаи. Например, един от тях се изпълнява в навечерието на сватбата, когато приятелките на булката потапят краката си в съд с вода, за да намерят лежащата на дъното му монета. Според поверието, девойката, която първа намери парата, ще се омъжи следващата година.

 

Важна роля на френските сватби пък играят оранжевите цветя. По време на тържествените обети, над главите на булката и младоженеца се разпъва копринено парче плат / carre/, което символизира защитата от зли сили. Съществува и обичай да се свалят обувките на булката и да се дадат на младоженеца. Този ритуал се прави от бащата на невестата и означава, че той „предава властта” над дъщеря си на нейния съпруг.

 

Немската сватба също включва някои странни традиции. Една от тях е по време на ергенското парти, когато присъстващите гости чупят чинии, а бъдещите младоженци събират счупените парчета. По такъв нестандартен начин, тази смешна традиция подготвя младите за съвместния им живот.

 

Немски сватбен обичай  е и хвърлянето на ориз върху младоженците при излизането им от църквата. Всяко зрънце, останало в косите на булката, означава бъдещо дете.

 

В Китай денят на сватбата се нарича ден на младоженеца, защото той и семейството му поемат всички разходи. Сватбената организация започва с изпращането на три писма. Първото писмо е адресирано до семейството на булката и с него се ознаменува началото на подготовката. Във второто писмо се описват подаръците за бъдещата съпруга и тяхната стойност. Последното писмо булката получава в деня на сватбата.

 Много важна роля при китайците играе червеният цвят – като се започне от пликовете за писма и се завърши с червената сватбена рокля.

 

В Индия, с нейното културно и езиково разнообразие, сватбените ритуали се различават дори  и в две съседни провинции. И тук, както в Китай, червеният цвят има особено значение. Той символизира богатството и плодовитостта. Булката, по време на сватбата, е облечена в червено  сари с малинов оттенък.

 

Независимо от разнообразните сватбени обичаи и традиции, тяхната главна цел е да се поздравят младоженците с щастливото събитие и да им се пожелае любов и съгласие, пък макар и понякога това да става по нестандартен начин.

 

Image1\ Image2\ Image3\